Ministerstvo hospodárstva SR organizuje 30. jubilejný ročník celoslovenskej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl Mladý tvorca.

Ide o najväčšiu výstavu stredoškolského vzdelávania na Slovensku, na ktorej predstavia školy nielen svoju činnosť, ale aj širokú škálu študijných odborov a programov, ktoré vyučujú.

Cieľom výstavy je podporiť a propagovať stredoškolské vzdelávanie, vyzdvihnúť perspektívu duálneho vzdelávania reflektujúcu na vznik nových typov profesií pri zavádzaní robotizácie a digitálnych technológií do praxe a podnikanie mladých, ako jednu z možnosti zamestnania.

Výstava sa uskutoční v dňoch 21. –  23. 6. 2023 v areáli výstaviska Agrokomplex, kde návštevníkov čaká okrem prezentácií škôl i bohatý sprievodný program s možnosťami inšpiratívnych výhier.

Aktuality a oznamy