Ak prichádzate na výstavu autom, využite prosím parkoviská v areáli výstaviska. Vjazd bránami: B2, B3 (Akademická ulica), B6 (Výstavná)

V piatok, sobotu a v nedeľu bude otvorená brána B5 – Slovenské poľnohospodárske múzeum (Spišská ulica) – odkiaľ bude fungovať kyvadlová preprava vlakom Nitrianskej poľnej železnice do výstavnej časti areálu.

Navigácia

Pri hlavnom vchode je k dispozícii parkovisko P10. Po naplnení kapacít parkoviska P10 budú autá smerované k bráne B2, B3.


Ak prichádzate na výstavu pešo, vstupujte prosím Hlavným vchodom – navigácia

Zástavka MHD „Výstavisko“ – linky 8, 14, 15, 16, 19, 25, 30, 32

V piatok a v sobotu bude otvorená aj brána B5 – Slovenské poľnohospodárske múzeum Spišská ulica MHD linky č. 6, 8, 12, 14, 15, 19, 30, 32, výstupná zastávka „Gorazdova“. Z areálu SPM bude kyvadlová doprava do prednej časti areálu zabezpečená vlakom Nitrianskej poľnej železnice.


Akreditované médiá a novinári – vstup cez Registrácie pri hlavnom vstupe. Kontakt: moravcova@agrokomplex.sk


Aktuality a oznamy