Viac ako 1200 trofejí

Od 13-17. júna 2022 prebieha zvoz zlatých a raritných trofejí na výstavisko Agrokomplex, kde bude počas 18.-21. augusta prebiehať Celoštátna poľovnícka výstava s medzinárodnou účasťou „Poľovníctvo a príroda“ 2022.

Na výstave uvidíte okrem viac ako 1200 trofejí aj atraktívny program pre návštevníkov, deti i nepoľovníkov. Slovenská poľovnícka komora Vás týmto srdečne pozýva na toto podujatie, ktoré sa uskutočňuje na Slovensku podľa zákona len raz za 5 rokov.



Štvrtok 18.8. Stánok SRZ 1, Pavilón G
10.00 – 11.00  – trenažér lovu rýb
13.00 – 14.00 – trenažér lovu rýb
16.00 – 17.00 – trenažér lovu rýb

Stánok SRZ 2, pri jazierku v blízkosti Pavilónu V
11.00 – 12.00 – ukážka práce melioračného stroja na vodné plochy – TRUXOR
12.00 – 13.00 – príprava chuťoviek z rýb +  ochutnávka
15.00 – 16.00 – ukážka práce melioračného stroja na vodné plochy – TRUXOR

Piatok 19.8. Stánok SRZ 1, Pavilón G
10.00 – 11.00  – trenažér lovu rýb
13.00 – 14.00 – trenažér lovu rýb
16.00 – 17.00 – trenažér lovu rýb

Stánok SRZ 2, pri jazierku v blízkosti Pavilónu V
11.00 – 12.00 – ukážka práce melioračného stroja na vodné plochy – TRUXOR
12.00 – 13.00 – príprava chuťoviek z rýb +  ochutnávka
15.00 – 16.00 – ukážka práce melioračného stroja na vodné plochy – TRUXOR

Sobota 20.8. Stánok SRZ 1, Pavilón G
10.00 – 11.00  – trenažér lovu rýb
13.00 – 14.00 – trenažér lovu rýb
16.00 – 17.00 – trenažér lovu rýb

Stánok SRZ 2, pri jazierku v blízkosti Pavilónu V
11.00 – 12.00 – ukážka práce melioračného stroja na vodné plochy – TRUXOR
12.00 – 13.00 – príprava chuťoviek z rýb +  ochutnávka
15.00 – 16.00 – ukážka práce melioračného stroja na vodné plochy – TRUXOR

Nedeľa 21.8. Stánok SRZ 1, Pavilón G
10.00 – 11.00  – trenažér lovu rýb
13.00 – 14.00 – trenažér lovu rýb

Stánok SRZ 2, pri jazierku v blízkosti Pavilónu V
11.00 – 12.00 – ukážka práce melioračného stroja na vodné plochy – TRUXOR
12.00 – 13.00 – príprava chuťoviek z rýb +  ochutnávka


 

Cenník vstupného

Vstupné: 7€
Zľavnené vstupné: 4€
Parkovací lístok pre osobné auto: 6€
Parkovací lístok autobus: 20€

Vstupenka platí pre všetky súbežné výstavy

Zľavnené vstupné: Žiaci základných škôl, denní študenti stredných a vysokých škôl s platným dokladom o štúdiu do veku 26 rokov, Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom. Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely), Sprievodca držiteľa ŤZP/S. Voľný vstup: Občania s preukazom ŤZP (preukaz s červeným prúžkom). Deti do začatia školskej dochádzky ( do 6 rokov ) v sprievode rodiča


 

Podujatie sa koná pod záštitou

Partneri

Kontakty:

Aktuality a oznamy