Národné výstavisko Agrokomplex má od stredy 5. mája novú webovú stránku. Pôvodné, technicky zastaralé riešenie nahrádza minimalistickým dizajnom, príjemným používateľským rozhraním a pokročilou funkcionalitou na pozadí.

Webstránka národného výstaviska Agrokomplex prešla v priebehu posledných mesiacov výraznými zmenami. Z pohľadu dizajnu nadväzuje na súčasnú vizuálnu identitu výstaviska, rešpektuje jej farebnosť a odráža kľúčové prvky typografie a líniových ikon.

Nový vzhľad kladie dôraz najmä na prezentáciu obsahu – výstav a podujatí, ktoré tvoria kľúčovú časť aktivít výstaviska a svojim prevedením ponúka jednoduchú orientáciu návštevníkov i vystavovateľov v aktuálnom programe. K najväčším zmenám však došlo na pozadí systému. Rozsiahle administrátorské rozhranie je vyvíjané agilne a do plnej prevádzky sa bude zavádzať v postupných fázach počas nasledujúceho roka. Prezentačnú úlohu webovej stránky tak čoskoro doplnia funkcie ako online katalóg vystavovateľov a online predaj lístkov.

Zmeny sa dotknú aj vystavovateľov a komerčných zákazníkov. Tí po novom získajú modernejší systém elektronických prihlášok, prístup k vlastnej privátnej zóne ako aj jednoduchý systém na objednávku služieb.

Nové rozhranie zefektívni aj prácu zamestnancov výstaviska. Pokročilá funkcionalita v podobe automatizovaných newslettrov, ktorých administrácia prebieha priamo na pozadí webovej stránky, prehľadná vizualizácia dát či one-click archivácia a znovu-otvorenie ukončených výstav ušetria čas a zjednodušia každodennú prácu mnohých zamestnancov. Novinkou je tiež možnosť vytvárania ankiet, čo pomôže výstavisku lepšie spoznať priania a názory návštevníkov i vystavovateľov a kontinuálne pracovať na zlepšovaní ich služieb.

Zmluva na tvorbu webovej stránky bola uzatvorená predchádzajúcim vedením národného výstaviska. Nástupom pandémie, ktorá spôsobila výstavisku pokles tržieb o viac ako 90%, bolo nevyhnutné prehodnotiť ďalší postup a spoluprácu s dodávateľom nového webu. Aktuálne vedenie podniku, v spolupráci so spoločnosťou Galton, našlo riešenie cez navýšený rozsah dodaných služieb nad rámec pôvodného rozsahu. V dôsledku toho klienti výstaviska budú môcť pocítiť postupné skvalitňovanie služieb agrokomplexu.

Aktuality a oznamy