Agrosalón 2022

AGROSALÓN

Veľtrh Agrosalón vznikol na základe snahy výrobcov a predajcov pôdohospodárskej techniky o samostatný odborný veľtrh v roku 2007 s veľkou podporou AGRION – Združenia dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR. Agrosalón sa koná v dvojročnom cykle.

Na veľtrhu sa prezentujú rozhodujúci domáci vystavovatelia – výrobcovia, predajcovia a importéri najvýznamnejších značiek poľnohospodárskej techniky, ako aj zahraniční vystavovatelia. Agrosalón ponúka pre poľnohospodára tú správnu príležitosť vybrať si v predsezónnom termíne vhodnú techniku pre svoju každodennú prácu.

Počas veľtrhu prebieha odborný sprievodný program vo forme prednášok na najaktuálnejšie témy v poľnohospodárstve, konferencia Financovanie poľnohospodárskych subjektov po roku 2023, ako aj udeľovanie cien v kategóriách: Stroje a technológie v rastlinnej výrobe, Stroje a technológie v živočíšnej výrobe, Lesné stroje na ťažbu a manipuláciu, Komunálna technika na úpravu stavebných plôch a starostlivosť.

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE VÝSTAVY SA USKUTOČNÍ 7.12.2022 o 10:00 V PAVILÓNE M3

Cenník vstupného

Vstupné: 8€
Zľavnené vstupné: 5€
Firemná pozvánka 7€
Parkovací lístok pre osobné auto: 6€
Parkovací lístok autobus: 20€

Zľavnené vstupné: Žiaci základných škôl, denní študenti stredných a vysokých škôl s platným dokladom o štúdiu do veku 26 rokov, Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom. Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely), Sprievodca držiteľa ŤZP/S. Voľný vstup: Občania s preukazom ŤZP (preukaz s červeným prúžkom). Deti do začatia školskej dochádzky ( do 6 rokov ) v sprievode rodiča. *Deti do 15 rokov v sprievode rodiča v piatok a sobotu zdarma

Mapa veľtrhu Agrosalón 2022

Sprievodný program AGRION a SPU Nitra

Miesto: expozícia AGRION

Kam smerujeme v modernizácii techniky?
7.12.2022 (streda), 11:00 – 12:00
Obnova poľnohospodárskej techniky v podmienkach Slovenska
Ing. Peter Matejovič – AGRION – Združenie dodávateľov pôdohospodárskej techniky v SR
Moderné prvky v poľnohospodárskej technike s ohľadom na pôdny environment
prof. Ing. Pavol Findura, PhD. – SPU v Nitre

Kto využije prvý inovácie, vyhrá?
8.12.2022 (štvrtok), 11:00 – 12:00
Presné poľnohospodárstvo v podmienkach moderných fariem
Ing. Eugen Mizerák – Agroservis, s. r. o.
Využitie dronov v systéme Poľnohospodárstva 4.0
Peter Halupka – 3gon Slovakia, s. r. o.
Digitalizácia rastlinnej výroby
Ing. Ivana Vidová – AGRICON CZECHIA-SLOVAKIA s.r.o.

Čo vplýva na výkonnosť živočíšnej výroby?
9.12.2022 (piatok), 11:00 – 12:00
Poľnohospodárska technika a welfare zvierat
prof. Ing. Roman Gálik, PhD. – SPU v Nitre
Vplyv techniky na kvalitu kŕmnej dávky hospodárskych zvierat
prof. Ing. Milan Šimko, PhD. – SPU v Nitre

Ako prísť k novému stroju?
10.12.2022 (sobota), 11:00 – 12:00
Prenájom poľnohospodárskej techniky
Ing. Jaroslav Moravčík – Agrall, s. r. o.
Možnosti financovania nákupu pôdohospodárskej techniky
Ing. Peter Horný – UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a. s.


Konferencia Financovanie poľnohospodárskych subjektov po roku 2023

8.12.2022, pavilón K

Cieľ konferencie
Podujatie je zamerané na podpory z I. a II. piliera Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2023 až 2027. Od januára 2023 dochádza k zmene programového obdobia a je nutné, aby si poľnohospodári nové postupy osvojili. Na konkrétnych príkladoch budeme ilustrovať zmeny, ktoré ich čakajú s prechodom na nový systém podpôr reflektujúci na Strategický plán 2023 – 2027.

Program
09:30 – Registrácia

10:00 – Úvodné slová organizátora konferencie
Juraj Huba, poľnoinfo.sk

10:10 – Finálna verzia SPP 2023 -2027 z pohľadu platieb I. a II. piliera
Samuel Vlčan, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

10:40 – Zorientujme sa v BISS a v čerpaní platieb na ekoschémy
Jozef Kiss, generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry

11:10 – Platby I. piliera na Slovensku a v štátoch EÚ
Ján Pokrivčák, Inštitút pôdohospodárskej politiky MPRV SR

11:30 – Diskusia

12:00 – Zorientujme sa v podporách II. piliera
Katarína Mihaľová, Sekcia rozvoja vidieka a priamych platieb MPRV SR

12:15 – Podpory z II. piliera formou finančných nástrojov
Peter Horný, vedúci oddelenia agribiznisu UniCredit Bank

12:30 – Nastavenie platieb z pohľadu poľnohospodárskej prvovýroby
Emil Macho, predseda SPPK

12:45 – Na čo si dať pozor pri prechode na nové podpory z pohľadu žiadateľa
Jozef Šumichrast, člen predstavenstva SPPK

13:00 – Diskusia
13:30 – Obed

Zmena programu vyhradená.

NUTNÁ REGISTRÁCIA VOPRED → PRIHLÁSIŤ SA NA KONFERENCIU 

Záštitu nad veľtrhom prevzalo:

Mediálni partneri

Kontakty

Aktuality a oznamy