Zachovanie kultúrneho dedičstva

Odovzdávanie tradícií z generácie na generáciu je nesmierne dôležité pre zachovanie kultúrneho dedičstva národa. A práve to je cieľom podujatia Tradície slovenského vidieka, ktoré sa uskutoční 19. – 22. augusta 2021 v krásnom areáli Slovenského poľnohospodárskeho múzea. Program podujatia sa zameriava na históriu a tradície v poľnohospodárstve, potravinárstve a ich prepojenie na súčasnosť. Cieľom je vzbudiť záujem verejnosti o poľnohospodárstvo, vidiek, prírodu a bohaté slovenské tradície.

Program

Návštevníci budú môcť preskúmať všetky náučné expozície múzea. Svoje tajomstvá im odhalí Mliečnica, Čistička osív, Mlyn, Voštinársky záboj, Lisovňa oleja, Pálenica, Pekáreň, Konzum, Poľnohospodárstvo, Hajloch, Včelárstvo. Lektori múzea im radi vysvetlia tradičný spôsob pestovania poľnohospodárskych plodín, ich zber a následné spracovanie. Zaiste zaujme aj tradičný spôsob mletia múky, pečenia chleba či spracovania mlieka. Na výstave nesmie chýbať ani remeselný jarmok spojený s ukážkou tradičných remesiel. Pre deti je pripravený bohatý sprievodný program, ktorý ponúka zábavu aj poučenie.

Jaročan - tradície

Neoddeliteľnou súčasťou Slovenského poľnohospodárskeho múzea je Nitrianska poľná železnica, ktorá je najdlhšie zachovanou poľnou železnicou na území Slovenska. Nezabudnuteľnú atmosféru vytvára impozantná parná lokomotíva. Pútavý program v sobotu 21. augusta prinesú preteky v kosení kosou „Kosenie pod Zoborom“, ktoré organizuje občianske združenie Slovenský kosecký spolok. Svojimi aktivitami chráni prírodné, historické a kultúrne dedičstvo a rozvíja vidiecky turizmus.

Živočíšna výroba

V časti živočíšna výroba uvidia návštevníci hovädzí dobytok (holštajnské a pinzgauské plemeno kráv), kone, ovce valašky, kozy, prasiatka a drobnochov – teda sliepky, zajace, morky, prepelice a kuriatka. V piatok 20. augusta sa v časti živočíšna výroba uskutoční Memoriál Egona Gyarmathyho – hodnotenie capov.

 

 

Aktuality a oznamy