Národná výstava hospodárskych zvierat 2022

Cenník:

Vstupné: 7€
Zľavnené vstupné: 4€
Parkovací lístok pre osobné auto: 6€
Parkovací lístok autobus: 20€

Vstupenka platí pre všetky súbežné výstavy

Zľavnené vstupné: Žiaci základných škôl, denní študenti stredných a vysokých škôl s platným dokladom o štúdiu do veku 26 rokov, Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom. Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely), Sprievodca držiteľa ŤZP/S. Voľný vstup: Občania s preukazom ŤZP (preukaz s červeným prúžkom). Deti do začatia školskej dochádzky ( do 6 rokov ) v sprievode rodiča

Program Národnej výstavy hospodárskych zvierat 2022

10. ročník Memoriálu docenta Egona Gyarmathyho spomienka na nestora ovčiarstva a koziarstva  doc. Ing. Egona Gyarmathyho, CSc.
Pozvánka Memoriál doc. Egona Gyarmathyho
13:00 – 14:00 hodnotenie plemenných capkov, ocenenie víťaza, ocenenie významných osobností, ktoré sa zaslúžili o rozvoj chovu oviec a kôz na Slovensku.

Na stiahnutie

Kontakty

Aktuality a oznamy