Cenník vstupného

Vstupné: 7€
Zľavnené vstupné: 4€
Parkovací lístok pre osobné auto: 6€
Parkovací lístok autobus: 20€

Vstupenka platí pre všetky súbežné výstavy

Zľavnené vstupné: Žiaci základných škôl, denní študenti stredných a vysokých škôl s platným dokladom o štúdiu do veku 26 rokov, Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom. Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely), Sprievodca držiteľa ŤZP/S. Voľný vstup: Občania s preukazom ŤZP (preukaz s červeným prúžkom). Deti do začatia školskej dochádzky ( do 6 rokov ) v sprievode rodiča

Medzinárodný strojársky veľtrh 2022

Koniec mája patrí na výstavisku Agrokomplex už tradične strojárstvu a technike. V dňoch 24. – 27. mája 2022 sa uskutoční 27. ročník Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre.

Z Dubaja do Nitry

Technická univerzita v Košiciach (TUKE) v spolupráci so spoločnosťou Matador Group predstavila na EXPO 2020 v Dubaji prvý slovenský vodíkový superšport MH2. Vodík je skladovaný v dvojplášťových tlakových nádobách s patentovaným vnútorným systémom teplotného manažmentu, ktoré sú vyplnené unikátnymi metalhydridovými zliatinami vyvinutými na Strojníckej fakulte TUKE. Za ich vývoj získala košická univerzita v roku 2019 na MSV cenu Techfórum.

Návštevníci Medzinárodného strojárskeho veľtrhu budú mať jedinečnú možnosť vidieť aj ďalšie zaujímavé exponáty z dielne TUKE, ako napríklad prvý slovenský nízkotlakový vodíkový autobus RH2, ktorý bol vytvorený v spolupráci so spoločnosťou Rošero-P, dekontaminačné zariadenie Emma a Nella a ďalšie výsledky inovatívneho výskumu fakulty v zmysle najaktuálnejších trendov Európy a sveta: 3D tlač robotom Fanuc, sekvenčnú prevodovku pre superšport autá, implantáty šité na mieru so svetovým prvenstvom, či robotickú invazívnu diagnostiku.

V roku 2019 sa Medzinárodného strojárskeho veľtrhu zúčastnilo 452 vystavovateľov a spoluvystavovateľov z 27 krajín sveta, ďalších 238 firiem malo na veľtrhu zastúpenie. Veľtrh bol najväčšou a najvýznamnejšou prezentáciou svojho druhu na Slovensku a prilákal na výstavisko Agrokomplex 18 854 návštevníkov.

Vysoko odborný sprievodný program, konferencie mapujúce aktuálne témy a trendy, novinky z oblasti strojov, zvárania, hutníctva, automatizácie a mechanizácie sú predpokladom úspešnosti strojárskeho veľtrhu i v tomto roku. Preto si Medzinárodný strojársky veľtrh na výstavisku Agrokomplex v Nitre nenechajte ujsť.

Slovenská kooperačná burza

Neoddeliteľnou súčasťou odborného programu Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre je od roku 2010 Slovenská kooperačná burza, ktorá už 16 rokov poskytuje podnikateľskej verejnosti unikátnu medzinárodnú platformu na networking s relevantnými obchodnými partnermi, príležitosti sourcingov na mieru, prináša panelové diskusie o aktuálnych problémoch aj pokrokoch v priemysle, pokročilých technológiách, dobrých príkladoch z praxe domácich aj zahraničných spoločností a kooperácii súkromného sektora a štátu.

I Pravidelnou súčasťou podujatí na platforme Slovenská kooperačná burza je atraktívny sprievodný program, prispôsobený téme podujatia, aktuálnym trendom priemyslu a inovatívnym firmám a projektom.

I Platforma SKB poskytuje nástroje, know-how a asistenciu konzultantov agentúry SARIO, významných hostí a partnerov podujatia.

I Agentúra SARIO je sprostredkovateľom nadväzovania partnerstiev medzi podnikateľskou a akademickou obcou spoločne s vedeckými inštitúciami.


Záštitu nad veľtrhom prevzalo

Partneri

Mediálni partneri

Kontakty

Aktuality a oznamy