TECHNITRA 2021

TECHNITRA 2021

SLEDOVAŤ ŽIVÉ VYSIELANIE PROSTREDNÍCTVOM YOUTUBE

Virtuálny strojársky veľtrh je ideálnym priestorom pre použitie najmodernejších technológií a streamovacích služieb. Prostredníctvom riadených panelových diskusií, moderovaného živého vysielania, v rámci ktorého má zákazník možnosť interaktívne sa zapájať pomocou chatu, predstaví TECHNITRA 2021 od 27. do 28. mája odbornej i laickej verejnosti novinky z oblasti strojov, zvárania, hutníctva, automatizácie a mechanizácie.

Veľtrh bude vysielaný prostredníctvom špeciálne vytvoreného youtube kanálu, na vybraných sociálnych sieťach a na web stránke.

Súčasťou on-line výstavy bude aj Slovenská kooperačná burza 2021 ONLINE pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR. Témou tohto ročníka je Moderný priemysel – ako pokrok v zavádzaní inteligentných technológií a nová ekonomická fáza ovplyvňujú transformáciu regiónu. Počas odborných diskusií sa účastníci dozvedia, aké príležitosti prináša a čo všetko vlastne znamená transfer technológií, diverzifikácia a inovácie. V kooperačnej časti ponúkne SKB príležitosť nadviazať nové kontakty a spoluprácu prostredníctvom vopred plánovaných rokovaní podľa individuálnych rozpisov.

Slovenská kooperačná burza

Veľtrh bude vysielaný prostredníctvom špeciálne vytvoreného youtube kanálu, na vybraných sociálnych sieťach a na web stránke.

Zväz strojárskeho priemyslu

Kontakty

  • Projektový manažér

Partneri veľtrhu

Mediálny partner

Aktuality a oznamy