Záverečná správa MSV 2023

Cenník

Vstupné: 8€
Parkovací lístok pre osobné auto: 7€
Vstupné zľavnené: 5€
Parkovací lístok autobus: 25€

Vstupenka platí pre všetky súbežné výstavy

Zľavnené vstupné: Žiaci základných škôl, denní študenti stredných a vysokých škôl s platným dokladom o štúdiu do veku 26 rokov, Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom. Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely), Sprievodca držiteľa ŤZP/S. Voľný vstup: Občania s preukazom ŤZP (preukaz s červeným prúžkom). Deti do 6 rokov v sprievode rodiča.


Medzinárodný strojársky veľtrh 2023

Výstavné haly nitrianskeho výstaviska Agrokomplex budú 23. – 26. mája naplnené novinkami zo sveta strojov, zvárania, hutníctva, automatizácie a mechanizácie. Odborní aj laickí návštevníci sa navyše môžu tešiť aj na predstavenie inovatívnych vynálezov vysokých škôl a univerzít s technickým zameraním.

Medzinárodný strojársky veľtrh sa bude v Nitre konať už po 28. krát a opäť bude pre návštevníkov pripravené množstvo expozícií s najnovšími strojmi či technológiami zo sveta strojárstva a elektrotechniky. Široké portfólio odbornosti tento rok zabezpečia aj sprievodné výstavy. V rámci výstavy TECHFORUM predstaví Strojnícka fakulta TU v Košiciach: prototyp športovej sekvenčnej prevodovky pre vozidlá, robotické rameno pre dekontaminačný robot, trojkolesové vozidlo na báze pohonového systému využívajúce palivový článok a metalhydridové zliatiny, neštandardný kolaboratívny systém v stochastickom procese manipulácie a biomedicínske implantáty. Viac o novinkách vystavovateľov sa dozviete TU

 

V roku 2022 sa Medzinárodného strojárskeho veľtrhu zúčastnilo 107 spoločností zo 7 krajín sveta, pričom v tomto roku sa očakáva zapojenie vystavovateľov na podobnej úrovni. Z pohľadu návštevnosti veľtrhu sa však očakáva nárast, nakoľko výstavisko Agrokomplex venuje voľný vstup všetkým záujemcom o novinky zo strojárskeho sveta. Stačí len nascanovať QR kód a zaregistrovať sa.

Súčasťou veľtrhu je aj slávnostný večer spojený s odovzdávaním ocenení Medzinárodného strojárskeho veľtrhu, v rámci ktorého sú ocenené najlepšie exponáty veľtrhu a najkrajšia expozícia. Vystavovatelia prinášajúci do odvetvia nové inovačné prvky a špičkové produkty sú tak inšpiráciou pre všetkých. Veľtrh je od svojich začiatkov špecifikovaný ako všeobecný strojársky veľtrh, čo znamená, že okrem strojárskej produkcie sa tu predstavujú aj produkty a novinky z iných oblastí priemyslu, ktoré sú úzko späté so strojárstvom.

Ak nechcete zmeškať prezentáciu top noviniek strojárskeho sveta, poznačte si do kalendára dátum 23. – 26. máj 2023, kedy sa na výstavisku Agrokomplex v Nitre koná 28. ročník Medzinárodného strojárskeho veľtrhu.


SPRIEVODNÝ PROGRAM MSV 2023


agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p., Elektro Management s.r.o., KIWA sk, s.r.o., poprední slovenskí a českí elektrotechnickí odborníci a domáci a zahraniční vystavovatelia si Vás dovoľujú pozvať v rámci XXVIII. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu na XXV. ročník celoštátnej konferencie zameranej na revízie, projekciu, údržbu a montáž elektrických zariadení ELECTRON 25. 5. 2023 v areáli výstaviska AGROKOMPLEX – pavilón K, Výstavná 4, 949 01 Nitra,

Odborný garant: Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore elektrotechnika a bezpečnosť práce
Organizačný garant: Elektro Management, s.r.o., Dlhá 107, 949 01 Nitra, mobil: 0908 607 576, e-mail: bartoskova@elektromanagement.sk, www.elektromanagement.sk

VSTUPENKA pre účastníkov

PROGRAM

08:00 – 08:30  Prezentácia účastníkov v pavilóne K
08:30 – 08:45  Začiatok konferencie, úvodný príhovor
08:45 – 09:55  Ochrana fotovoltických elektrární pred priamym zásahom blesku /Jakub Kmošťák, obchodný zástupca DEHN s.r.o., Ing. Rudolf Štober, revízny technik a projektant VTZE, špecialista na ochranu pred bleskom, člen TK 43 pri ÚNMS SR/
10:00 – 11:00  Príčiny vzniku poruchových stavov fotovoltických elektrární vplyvom prepätia. Správny návrh ochrany proti prepätiu fotovoltických systémov do 1500 V DC. /Ing. Daniel Sidun, konateľ KIWA sk, s.r.o./
11:00 – 11:30  Prestávka
11:30 – 11:55  Batériové úložiská ako efektívne využitie solárnej energie z FVE, reálne poznatky na spotovom obchode s elektrickou energiou /Pavol Jackuliak, konateľ Fenix Slovensko s.r.o./
12:00 – 13:00  Problematika dokumentácie technických zariadení /Ing. Dušan Perniš, člen predstavenstva TI SR, a.s/
13:00  Tombola, záver konferencie
Individuálna prehliadka výstaviska

Fotogaléria MSV 2022

Partneri

Mediálni partneri

Kontakty

Aktuality a oznamy