Medzinárodný strojársky veľtrh 2019

Koniec mája patrí na výstavisku Agrokomplex už tradične strojárstvu a technike. V dňoch 21. – 24. mája 2019 sa uskutoční 26. ročník Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre. Veľtrh sa stal najvýznamnejším podujatím svojho druhu na Slovensku a svoje miesto našiel aj v kalendári európskych priemyselných veľtrhov a výstav.

Veľtrh je od svojich začiatkov špecifikovaný ako všeobecný strojársky veľtrh, čo znamená, že okrem strojárskej produkcie sa tu predstavujú aj produkty a novinky z iných oblastí priemyslu, ktoré sú úzko späté so strojárstvom. Na základe rozrastania sa týchto príbuzných oborov, boli zaradené tematické výstavy, ktoré sa každoročne dopĺňajú a rozvíjajú. Ide o tematické výstavy EUROWELDING – zváranie, CAST-EX – zlievanie, hutníctvo, metalurgia; EMA – meracia, regulačná a automatizačná technika, STAVMECH-LOGITECH – stavebná, manipulačná technika; CHEMPLAST – plasty a chémia pre strojárenstvo a TECHFÓRUM – prezentácia výstupov technických univerzít Slovenska. Tento rok sa opäť súbežne s Medzinárodným strojárskym veľtrhom uskutoční aj medzinárodný veľtrh ELO SYS, ktorý prinesie návštevníkom novinky z oblasti elektrotechniky, energetiky, elektroniky, osvetlenia, elektromobility a telekomunikácií.

Neoddeliteľnou súčasťou veľtrhu sú odborné sprievodné semináre zamerané na aktuálnu problematiku. Nosnými témami tohto ročníka sú „Inovačný potenciál v priemysle“„Nové technológie a postupy v strojárskom sektore“ a „Rozvoj duálneho vzdelávania ako jednej z foriem získavania kvalifikovanej pracovnej sily“.

Odborný sprievodný program na vysokej úrovni zabezpečí množstvo prednášok a konferencií. Jednou z tém aktuálneho ročníka bude „Bezpečnosť a riziká priemyslu 4.0“.

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) realizuje kooperačné podujatie a panelovú diskusiu o najnovších trendoch v strojárstve – Slovenskú kooperačnú burzu, ktorá patrí už 13 rokov k najprestížnejším medzinárodným B2B podujatiam pre slovenských a zahraničných podnikateľov na Slovensku.

Súčasťou odborného sprievodného programu bude taktiež konferencia Electron organizovaná spoločnosťou Elektro Management v spolupráci s Technickou inšpekciou v Nitre.

Už tradične prebehne aj súťaž o cenu veľtrhu, v rámci ktorej bude ocenených 7 exponátov a jedna expozícia. Zväz strojárskeho priemyslu ocení najlepšie strojárske výrobky, ktoré boli v roku 2018 vyrobené na Slovensku. Vystavovatelia so zámermi priniesť do odvetvia nové  inovačné prvky a ich špičkové produkty sú inšpiráciou pre všetkých. Počas veľtrhu sú na výstavisku v súvislosti s inováciami udelené ocenenia „Inovatívny čin roka 2018“, ktoré vyhlasuje Ministerstvo hospodárstva SR.

V roku 2018 sa Medzinárodného strojárskeho veľtrhu zúčastnilo 437 vystavovateľov a spoluvystavovateľov a ďalších 227 firiem v zastúpení. Príchod veľkého investora automobilového priemyslu do nitrianskeho kraja prilákal na Medzinárodný strojársky veľtrh 2019 i viacero nových zahraničných vystavovateľov.

Vysoko odborný sprievodný program, konferencie mapujúce aktuálne témy a trendy, novinky z oblasti strojov, zvárania, hutníctva, automatizácie a mechanizácie sú predpokladom úspešnosti strojárskeho veľtrhu i v tomto roku. Preto si Medzinárodný strojársky veľtrh na výstavisku Agrokomplex v Nitre nenechajte ujsť.

Na stiahnutie

SPRIEVODNÝ PROGRAM MEDZINÁRODNÉHO STROJÁRSKEHO VEĽTRHU 2019

Utorok, 21. 5. 2019

10.30 – 14.30     Seminár MCAE „Využitie optickej 3D metrológie v plastikárskom priemysle

Pozor zmena! Seminár MCAE je zrušený, informácie vám radi poskytnú v stánku MCAE Systems, s.r.o. – pavilón F-34

Seminár, zameraný na využitie optických meracích systémov v plastikárskom priemysle, umožní na jednom mieste stretnutie odborníkov na plasty, ako aj expertov na 3D optické meranie. Zároveň je ideálnou príležitosťou na zoznámenie sa s modernou technológiou kontroly kvality výroby a nadviazanie nových kontaktov.

10.00 – 14.30     Zväz strojárskeho priemyslu SR – Valné zhromaždenie

10.00 – 12.00      Verejná časť – Smart Innovation Forum (pavilón K)

Úvodné podujatie vzdelávacieho cyklu predstaví manažérom a podnikateľom v priemysle prínos a potenciál inovácií s využitím digitálnych nástrojov ako nástroj konkurencieschopnosti a dôležitý prvok firemnej stratégie, aj na základe úspešných príbehov zo slovenského priemyslu. Podujatie sa uskutoční ako odborná verejná časť Valného zhromaždenia Zväzu strojárskeho priemyslu SR.

Registrácia: SIF@zspsr.sk / SIF@sonmedia.sk

13:00 – 14:30     Neverejná časť Valného zhromaždenia Zväzu strojárskeho priemyslu SR

Uzavreté podujatie pre členov ZSP SR – na priame pozvánky

9.00 – 12.00        Slovenská inovačná a energetická agentúra (pavilón K – vpravo)

Uzavreté podujatie na priame pozvánky -Stretnutie podnikateľov pre výskum a vývoj.

12.30 – 14.30     Slovak Business Agency – HR 4.0 – Revolúcia v personalistike (pavilón K)

Lektori: Ing. Ľubomír Dranga,  PaedDr. Boris Kapucian

Industry 4.0, teda 4. priemyselná revolúcia, nutne prináša aj revolučné zmeny v personalistike. Na začiatku tretieho tisícročia sa zóna komfortu personalistu čakajúceho na životopisy definitívne skončila. Treba vyhľadávať ľudí s analytickými a rozhodovacími schopnosťami, flexibilným a kritickým myslením, a potom ich získať a udržať. Ako na to vám prezradia naši odborníci.

Potrebná registrácia vopred: https://www.npc.sk/sk/events/revolucia-v-personalistike/

14.30 – 15.00     SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE MEDZINÁRODNÉHO STROJÁRSKEHO VEĽTRHU (pav. M4)

15.00 – 16.00     PREHLIADKA VÝSTAVY

17.30                     GALAVEČER (pavilón K)

Slávnostné podujatie venované vystavovateľom a partnerom veľtrhu – na pozvánky

Odovzdávanie cien veľtrhu, Strojárskeho výrobku roka, Ceny časopisu strojárstvo/strojírenství, vyhodnotenie Inovatívneho činu roka a kultúrny sprievodný program.

Streda, 22. 5. 2019

9.00 – 19:30     Slovenská kooperačná burza NITRA 2019 (pavilón K)

Účasť na podujatí vyžaduje registráciu – registrujte sa

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) jubilejný realizuje 10. ročník kooperačného podujatia Slovenská kooperačná burza Nitra, ktoré patrí k najprestížnejším medzinárodným B2B podujatiam pre slovenských a zahraničných podnikateľov na Slovensku. Okrem bilaterálnych rokovaní je pripravený odborný program, ktorý sa venuje aktuálnym témam a najnovším trendom v strojárstve, formou moderovaných panelových diskusií, seminárov a konzultácií s odbornými partnermi a partnermi podujatia.

8:00 Registrácia účastníkov

9:00 Oficiálne otvorenie

9.15 — 11.45      Odborné panelové diskusie pre všetkých účastníkov a hostí:

Panel 1:

 9.15 — 10.05     Ľudia pre smart industry — Kvalifikácia a vzdelávanie pre high-tech priemysel 

Moderátor: Martin Jesný

Exkluzívni spíkri : Milan Kuzma, ŠIOV; Marek Benedik, ZF Slovakia, a. s.; Michaela Sojáková, APZ, HRQ SK, s. r. o., prof. Ľubomír Šooš, SjF STU, ZSP SR, zástupca Jaguár Land Rover

Panel 2:

10.05 — 10.55    Priemyselné inovácie Made in Slovakia

Úspešné príbehy firiem, ktoré vďaka SARIO nadviazali spoluprácu s globálnymi firmami

Moderátor: Oto Pisoň

Exkluzívni spíkri: Slavomír Hazucha, ixworks; Michal Ukropec, INFOTECH; Miroslav Hájek, eDOCU, Jozef Veres, Photoneo

Panel 3:

10.55 — 11.45   Dosahy modernej mobility

Prepojenie využitia nových pohonov a iných technológií v modernom zabezpečení dopravných potrieb firmy s rozvojom kompetencií a biznis modelov slovenského automobilového priemyslu.

Moderátor: Martin Jesný

13.00 — 17.00   B2B rokovania účastníkov podľa vopred dohodnutých harmonogramov cez registračný portál

Celodenný sprievodný program:

Inovatívne služby agentúry SARIO
Služby SARIO — Partner v regiónoch,  služby na podporu zahraničného obchodu a internacionalizácie MSP
Služby a produkty partnerov podujatia :

 • konzultácie na tému prevádzkového a investičného financovania, exportno-importného financovania, leasingu, financovania pohľadávok, a na tému možností štátnej podpory exportu,
 • informácie o zahraničných trhoch, obchodných a investičných príležitostiach a tendroch v zahraničí, o plánovaných podujatiach, odborných seminároch, veľtrhoch a výstavách a podnikateľských misiách a fórach,
 • konzultácie na tému superodpočtu nákladov na výskum a vývoj,
 • portál Spolupracuj.me – komplexný nástroj na podporu podnikania

Projekty a prototypy slovenských inovatívnych firiem

 • Inovatívne riešenie WarehouseManagementSystémov,
 • Inovatívne riešenie RTLS (real-time locating services) pre internú logistiku,
 • Autonómny mobilný robot na prepravu a dodávku materiálu
 • snímač pohybu vo svete virtuálne reality
 • najnovšie projekty študentov vysokých škôl

17:00 Raut pri príležitosti 10. ročníka SKB Nitra

Štvrtok, 23. 5. 2019

10.30 – 11.30     CITADELO – Simulácia hackerského útoku (pavilón M4)

Lektori: Tomáš Zaťko, CEO fi. CITADELO

Prednáška sa zaoberá zabezpečením priemyselných systémov pred hackerskými útokmi. Vysvetľuje tradičné metódy obrany a spôsoby, akým ich hackeri prekonávajú. Súčasťou prednášky je živá ukážka hackerského útoku na modelový systém.

12.30 – 13.30     Štátny inštitút odborného vzdelávania (pavilón M4)

Prezentácia duálneho vzdelávania.

13.30 – 14.30     Zväz strojárskeho priemyslu – Pridaná hodnota systému duálneho vzdelávania pre zamestnávateľov (pavilón M4)

Lektori: Richard Hančin, regionálny koordinátor ŠIOV pre SDV, Michal Križan,generálny sekretár ZSP SR

9.30 – 11.30        Slovak Business Agency – Industry 4.0 – Byť inovatívny, byť SMART

(Press centrum medzi pavilónmi A a B)

Lektori: Ing. Michal Červinka, Ing. Martin Petrgál

Technologický boom je nezastaviteľný, Industry 4.0 si vyžaduje inovatívnosť. Znamená to byť SMART, odľahčiť ľudí, odstrániť bariéry – kľúče, drôty, káble – zrýchliť procesy a využívať bezdrôtové technológie NFC, RFID, Bluetooth a WiFi vo všetkých oblastiach života. Čo všetko môžeme zjednodušiť, aj aké sú limity a bezpečnosť nových technológií, to sa dozviete na našom podujatí. Potrebná registrácia vopred: https://www.npc.sk/sk/events/byt-inovativny-byt-smart/

13.00 – 17.00      Simulácia v konštrukcii – kľúč k inováciám (Press centrum medzi pavilónmi A a B)

Seminár je zameraný na moderné CAE simulácie a analýzy, ktoré pomáhajú konštruktérom vytvárať inovatívne konštrukcie a to s vysokou efektivitou.


KONFERENCIA ELECTRON (pavilón K)

08:00 – 08:30      Registrácia účastníkov

08:40 – 09:40      Ing. Ján Meravý – Nová norma STN 33 2000-4-41: 2019 Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom z pohľadu jej zavedenia do praxe

09:50 – 10:20      Ladislav Šemšej – Inteligentné podlahové vykurovanie. Ochranné systémy pomocou vykurovacích káblov.

10:50 – 11:50      Ing. Ivan Sýkora – Bleskozvody v súčasnosti z pohľadu revízneho technika

12:30 – 13:15      Ing. Daniel Sidun – Správny návrh a špecifikácia prepäťových ochrán v trojstupňovom koncepte ochrany pred prepätím

13:25 – 14:30      Radoslav Rieger – Vnútorná ochrana proti prepätiu (SPD) od návrhu (projektovanie) cez montáž, kontroly a meranie SPD až po OP a OS elektrických inštalácií opatrených SPD


Slovenská kooperačná burza je subkontraktačné podujatie zamerané na podnikateľské subjekty, ktoré ponúkajú alebo hľadajú technológie, nástroje a riešenia ich výrobkov, služieb, vývoja a výrobných procesov, alebo obchodnej a kooperačnej činnosti v oblasti strojárstva a naň nadväzujúcich produkčných odvetví.

 • ponúknite alebo získajte technológie, nástroje, riešenia, výrobky a služby v oblasti strojárstva
 • prezentujte vaše inovatívne nápady v oblasti strojárskej výroby a pritiahnite pozornosť možných partnerov na spoluprácu
 • zoznámte sa s perspektívnymi partnermi v rámci jedného dňa, znížite množstvo času a financií na hľadanie nových partnerov
 • spoznajte odborníkov z oblasti technológií a vzdelávania a zástupcov verejnej sféry zameraných na spôsoby výchovy a priebežného vzdelávania a zvyšovania kvalifikácie pracovníkov priemyselných firiem v ére inteligentných technológií s vysokou mierou inovácií
 • oboznámte sa s novinkami ako nové technológie menia pohony, asistenčné systémy aj manažérske postupy vo výrobe aj v používaní áut vo firmách. Pozornosť by im však nemal venovať len automobilový priemysel

Zaregistrujte sa čo najskôr, Vaša šanca nájsť si relevantného obchodného partnera na rokovanie sa tým zvýši. Ak sa zaregistrujete do 5. apríla 2019 dostanete od nás zľavu 20% na registračný poplatok. Pre uplatnenie zľavy vložte kód “L3MSB20

Ako prebieha podujatie Slovenská kooperačná burza si môžete pozrieť vo videozázname:


logo-ZSP-SR-web w

Na podujatí bude prezentovať pilotné podujatie vzdelávacieho cyklu Smart Innovation Forum, ktorý v spolupráci s APZ a ZSP SR pripravil magazín Revue priemyslu s partnerstvom spolupracuj.me s cieľom rozvíjať inovačné schopnosti podnikov s pomocou inteligentných technológií. Úvodné podujatie predstaví manažérom a podnikateľom v priemysle prínos a potenciál inovácií s využitím digitálnych nástrojov ako nástroj konkurencieschopnosti a dôležitý prvok firemnej stratégie, aj na základe úspešných príbehov zo slovenského priemyslu. Podujatie sa uskutoční ako odborná verejná časť Valného zhromaždenia Zväzu strojárskeho priemyslu SR.

21. 5. 2019 od 10:00 do 12:00 v pavilóne K


Program bude prebiehať každý deň veľtrhu.

Podmienky súťaže:

1.      platný preukaz obsluhy motorového vozíka na triedu  a druh II. W1

2.      absolvovať vstupný test z bezpečnosti práce s MV

3.      na majstrovstvá Slovenska postupuje prvých desať účastníkov súťaže


Lincoln Electric Bester Sp. z o.o

10:00 Pokročilé MIG zváranie – Power Wave s Weld Sequencer

11:00 Priemysel 4.0 Zváranie – Cito Wave s flexibilným ramenom, monitorovanie výroby SWAN

12:00 Rezací stôl Torchmate – rezanie niekoľkých prvkov pre vačku, konzolu atď., Rôzna hrúbka materiálu

13:00 Pokročilé MIG zváranie – Power Wave s Weld Sequencer

14:00 Priemysel 4.0 Zváranie – Cito Wave s flexibilným ramenom, monitorovanie výroby SWAN

15:00 Rezací stôl Torchmate – rezanie viacerých prvkov pre vačku, konzolu atď., Rôzna hrúbka materiálu

Program prebieha každý deň počas trvania výstavy.


Simulácia v konštrukcii – kľúč k inováciám

23. 5. 2019, 13:00 hod., Press centrum (medzi pavilónmi A a B)

Seminár je zameraný na moderné CAE simulácie a analýzy, ktoré pomáhajú konštruktérom vytvárať inovatívne konštrukcie a to s vysokou efektivitou.

Obsah seminára:

 •   aktuálne trendy v oblasti CAE simulácií vo fáze koncepčného návrhu i validácie,
 •   nové výpočtové metódy pre štrukturálne analýzy,
 •   nástroje pre rozhodovanie a výber optimálneho konštrukčného riešenia,
 •   optimalizačné metódy a odľahčovanie konštrukcií,
 •   viacodborové (multi-physics) analýzy pre konštrukčné tímy,
 •   praktické ukážky nástrojov od spoločnosti Altair.

Registráciazstemberova@advanced-eng.cz

Na stiahnutie

Aktuality a oznamy