Medzinárodný strojársky veľtrh

Cenník

Vstupné: 9€
Parkovací lístok pre osobné auto: 8€
Vstupné zľavnené: 6€
Parkovací lístok autobus: 25€

Zľavnené vstupné: Žiaci základných škôl, denní študenti stredných a vysokých škôl s platným dokladom o štúdiu do veku 26 rokov, Občania nad 62 rokov, ktorí sa preukážu občianskym preukazom. Občania s preukazom ŤZP (preukaz biely), Sprievodca držiteľa ŤZP/S. Voľný vstup: Občania s preukazom ŤZP (preukaz s červeným prúžkom). Deti do 6 rokov v sprievode rodiča. Výstavisko poskytuje zľavy na vstupnom, ale neposkytuje úľavu na parkovnom.

Dokumenty na stiahnutie

Priemyselný trh práce

Súčasťou 29. ročníka Medzinárodného strojárskeho veľtrhu bude aj „Priemyselný trh práce“ ktorý je výnimočnou príležitosťou pre spoločnosti pôsobiace v priemyselnom odvetví ako získať prístup k novým pracovníkom. Výstavisko Agrokomplex ponúklo priestor na prezentáciu a nábor nielen personalistom jednotlivých vystavovateľov, ale nadviazalo spoluprácu aj s Úradom práce a sociálnych vecí, ktorý sprostredkuje záujemcom o prácu v strojárskom odvetví stretnutie priamo na strojárskom veľtrhu.

Máte záujem o prezentáciu v rámci Priemyselného trhu práce? Ponúkame Vám dve možnosti:

  • Infostánok počas celého trvania veľtrhu
  • Nábor zamestnancov formou 20 minútovej prezentácie spoločnosti

Dokumenty – Priemyselný trh práce

Partner

Fotogaléria

Partneri

Mediálni partneri

Kontakty

Aktuality a oznamy