agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Výstavná 4

949 01  Nitra

IČO: 36855642

IČ DPH: SK2022506651

Registrácia: Okresný súd Nitra, oddiel Pš vložka 10007/N


Všeobecná úverová banka, a.s.

číslo účtu: (IBAN) SK81 0200 0000 0030 0759 1353

BIC: SUBASKBX