Nasledujúce zmluvy sú zverejnené v zmysle metodického usmernenia Úradu vlády Slovenskej republiky zo dňa 17.08.2010 a v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 491/2010 vo veci zverejňovania zmlúv na internete.