Protikorupčná politika a nahlasovanie korupcie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky poskytuje verejnosti možnosť oznámiť prostredníctvom e-mailu korupcia@land.gov.sk podozrenie zo spáchania trestného činu prijímania úplatku, podplácania, nepriamej korupcie, alebo zneužitia právomoci verejného činiteľa v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, v znení neskorších právnych predpisov.

Protikorupčný program Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, organizácií v jeho zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti a preddavkovej organizácie v pôsobnosti ministerstva

Viac info na: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=407


Informácia o ochrane osobných údajov