Gastra & Kulinária 2021 – online prezentácia

O veľtrhu Gastra & Kulinária

Gastra & Kulinária je kontraktačno predajný veľtrh, ktorý je komplexnou prezentáciou domácich a zahraničných výrobcov, spracovateľov a dodávateľov kvalitných potravín, nápojov a ingrediencií. Podporuje trend návratu k lokálnym tradíciám a výrobkom vysokej kvality.

Na veľtrhu sa prezentujú inovácie v technológiách pre potravinársky priemysel, ale aj obchodné a marketingové projekty obchodných reťazcov. Veľtrh je skvelou platformou pre prezentáciu výrobcov a dodávateľov vybavenia pre gastronomické a ubytovacie zariadenia a taktiež prezentuje aktivity a smerovanie cestovného ruchu.

 

Prezentácia spoločností

Nadácia TESCO

Kde končia nepredané a nezjedené potraviny?

Téma, kde končia nezjedené potraviny, je mimoriadne aktuálna.  Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) odhaduje, že ročne sa v celom dodávateľskom reťazci, z farmy až na tanier, vyhodí 1,3 miliardy ton potravín. Podľa novej štúdie WWF ďalších 1,2 miliardy ton skončí ako odpad na farmách. A preto Tesco pod záštitou WWF (Svetový fond na ochranu prírody) na Slovensku už po štvrtýkrát zorganizovalo odbornú diskusiu pri okrúhlom stole k téme znižovania množstva potravinového odpadu.

Prítomní diskutujúci hostia sa zhodli, že kľúčové pre znižovanie objemu potravinového odpadu na Slovensku je zmeniť vzťah Slovákov k nakupovaniu potravín a získať správne a relevantné dáta o objeme vyhodených potravín v domácnostiach i obchodoch.

Dáta sú kľúčové aj v boji proti plytvaniu potravinami

Je dôležité merať objem vyhodených potravín, a to aj v domácnostiach, upozorňuje Martin Polovka, generálny riaditeľ Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra. Pretože „Efekt merania nám prinesie úspory. Vo chvíli, keď domácnosti začali merať spotrebu vody, klesla jej spotreba. Ak niečo meriame, tak si uvedomujeme, že za to platíme.“

Dôležitým momentom podujatia bolo pokračovanie v spoločnej snahe všetkých zainteresovaných strán – štátnych orgánov, samospráv, neziskového a súkromného sektora – spolupracovať na tom, aby sa v budúcnosti nevyhodila ani jedna potravina vhodná na konzumáciu.

Chcem vedieť viac informácií o konferencii 

Záchranári jedla

Nadácia Tesco vyhlasuje druhý ročník grantového programu – „Záchranári jedla“, v ktorom podporí 5 najlepších projektov zameraných na aktívnu podporu opatrení proti plytvaniu potravinami na Slovensku. Neváhajte osloviť vhodnú neziskovú organizáciu, obec, školu, škôlku alebo príspevkovú organizáciu a sprostredkujte im informáciu o možnosti zapojenia sa do grantového programu „Záchranári jedla“. Celkovo bude medzi päť víťazných projektov prerozdelená suma 25 000 eur, symbolicky odkazujúca na 25. výročie Tesca na Slovensku. O podporených organizáciách rozhodne komisia zložená zo zamestnancov Tesco a expertov venujúcich sa téme boja proti plytvaniu potravinami, ktorí vyberú päť víťazných projektov získavajúcich granty vo výške po 5 000 eur. Chcem vedieť viac o projekte Záchranári jedla

 


 

Na stiahnutie

Kontakty

Aktuality a oznamy